Producenter

Producenter
På New Ambadi plantage i södra Indien arbetar 180 personer. Med Fairtrade-premien, som de får för varje kilo naturgummi, kan de stadigt förbättra sina levnadsvillkor. Arbetstagaren och förvaltningen beslutar gemensamt hur bidraget ska användas.