Mr Dadmanabhan

Herr Dadmanabhan är 58 år och arbetar sedan 38 år som gummitappare. Han har en 28-årig dotter och två söner i åldern 25 och 23 år. Den yngre sonen Mahesh är utbildad chaufför och har körkort. Mahesh söker fortfarande arbete; tidigare var han tidsanställd på plantagen för att hoppa in när någon var sjuk eller på semester. Förra året var Mahesh med om en motorcykelolycka där han bröt höften. Operationen var komplicerad, dyr och bara delvis betald av försäkringsbolaget. Fairtrade-fonden har tagit över en del av hans sjukvårdskostnader.

På New Ambadi plantage i södra Indien arbetar för närvarande 180 personer. Med Fairtrade-premien, som de får för varje kilo naturgummi, kan de stadigt förbättra sina levnadsvillkor. Arbetstagaren och förvaltningen beslutar gemensamt hur bidraget ska användas. (En gemensam kommittee)